Onderscheidend in revalidatiezorg

Onderscheidend in revalidatiezorg

Reva Clinic onderscheidt zich in het aanbieden van revalidatiezorg! Wij kiezen er bewust voor ons te focussen op een aantal aandachtsgebieden. We doen niet alles, maar wat we doen willen we bovengemiddeld goed doen. Dat is onze kracht. We werken volgens heldere behandelrichtlijnen, meten en presenteren onze behandeluitkomsten en – niet onbelangrijk – in tegenstelling tot veel revalidatiecentra en ziekenhuizen hebben wij geen wachtlijsten. Onderscheidend dus!

onderzoek-hand

Wie zijn wij?

Reva Clinic is een door het ministerie van VWS erkende landelijke organisatie voor medisch specialistische revalidatiezorg. Wij richten ons in het bijzonder op revalidatie van de hand, pols en arm na complexe operatieve ingrepen en bij patiënten waarbij er sprake is van chronisch disfunctioneren als gevolg van een doorgemaakt letsel, een chronische aandoening of onvoldoende verklaarde klachten. 

U kunt voor behandeling van de hand, pols en arm op al onze vestigingen terecht.

Revalidatiezorg
Revalidatiezorg

Wat is Medisch Specialistische Revalidatiezorg?

Medisch Specialistische Revalidatiezorg (MSRZ) is een intensieve en actieve behandelvorm waarbij meerdere zorgverleners zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen en maatschappelijk werkers onder leiding van een revalidatiearts samen werken aan uw herstel. Dat gebeurt vanuit een gezamenlijk doel en een gezamenlijk behandelplan. We noemen dat een interdisciplinaire behandeling. De geïntegreerde aanpak maakt het behandeltraject persoonlijk en efficiënt. Samen met u wordt gestreefd naar het best haalbare behandelresultaat. Functioneren en participeren zijn daarbij uitgangspunt. Ons doel is dat u de regie over uw dagelijks functioneren en uw leven weer terugkrijgt.

Onze visie

Wij geloven dat Medisch Specialistische Revalidatiezorg (MSRZ) alleen moet worden ingezet als het niet anders kan: bij complexe problematiek als de mogelijkheden voor effectieve behandeling elders te beperkt zijn of als eerdere behandeling bij zorgverleners in de eerste lijn (fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog) niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. En alleen als de inzet van meerdere behandelaars een absolute meerwaarde heeft boven de inzet van bijvoorbeeld alleen de fysiotherapeut.

revaclinic_revalidatiezorg

Neem contact met ons op!