Patiënten

Wat is Medisch Specialistische Revalidatiezorg?

Medisch Specialistische Revalidatiezorg (MSRZ) is een intensieve en actieve behandelvorm waarbij meerdere zorgverleners zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen en maatschappelijk werkers onder leiding van een revalidatiearts samen werken aan uw herstel. Dat gebeurt vanuit een gezamenlijk doel en een gezamenlijk behandelplan. We noemen dat een interdisciplinaire behandeling. De geïntegreerde aanpak maakt het behandeltraject persoonlijk en efficiënt. Samen met u wordt gestreefd naar het best haalbare behandelresultaat. Functioneren en participeren zijn daarbij uitgangspunt. Ons doel is dat u de regie over uw dagelijks functioneren en uw leven weer terugkrijgt.

onderzoek-hand

De revalidatiebehandeling

Voor behandeling met MSRZ is een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

stap-1

Thuis: Persoonlijk patientenportaal

Als u zich aanmeldt voor revalidatie krijgt u binnen 3 werkdagen een e-mail met daarin inloggegevens voor een patiëntenportaal. Via dit portaal krijgt u voor aanvang intakevragenlijsten. Hiermee kan de revalidatiearts uw situatie al voor het eerste bezoek inschatten en er tijdens de intake op inspelen.

stap-2

Intake

Kort na uw aanmelding volgt de intake met de revalidatiearts, die uw situatie nader analyseert. Meestal komt de revalidatiearts tijdens de intake tot een juiste oplossing voor u en wordt het behandeltraject met u besproken. Soms moet eerst nader onderzoek aangevraagd worden.

stap-3

Behandelfase

De behandelfase bestaat uit op elkaar afgestemde behandelingen door meerdere behandeldisciplines. Afhankelijk van uw specifieke situatie stelt de revalidatiearts het behandelteam samen. Het team komt regelmatig onder leiding van de revalidatiearts bijeen om de voortgang te bespreken en uw behandelplan zo nodig bij te stellen. De duur van de behandeling kan variëren en is o.a. afhankelijk van de ernst van uw situatie. Tijdens de behandelfase ontvangt u vragenlijsten om de voortgang van uw herstel in kaart te brengen. Op deze manier wordt uw herstel voor uzelf, de arts en het behandelteam inzichtelijk.

stap-4

Afsluiting

Aan het einde van het behandeltraject heeft u een eindevaluatie bij de revalidatiearts.

klappen

Wachttijden bij ons revalidatiecentrum

Onze toegangstijden voor een behandeling zijn kort, net als de lijntjes tussen de verschillende behandelaars. Wij streven ernaar u binnen drie weken na aanmelding te ontvangen voor een intake.

Bent u geopereerd en moet er met spoed een behandeling ingezet worden, dan kunt u – uitsluitend op indicatie van een arts – direct bij ons terecht.

De wachttijden polikliniek (in kalenderdagen) vindt u hieronder.

Klik hier voor de actuele wachttijden vanaf wachttijden-augustus-2020

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Neem contact met ons op!