Tarieven en vergoeding

Tarieven

De wettelijk geldende prijzen voor revalidatiebehandeling zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Reva Clinic heeft daar zelf geen invloed op. De prijzen zijn ingedeeld in groepen, de diagnose behandelcombinaties (dbc’s) en zijn o.a. gebaseerd op de duur van de behandeling. Een overzicht van de vastgestelde tarieven voor revalidatiebehandeling in 2018 vindt u hier.

Vergoeding

Vergoeding van uw revalidatiebehandeling

De MSRZ van Reva Clinic wordt door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering.  Er zijn geen speciale polisvoorwaarden of een aanvullende verzekering nodig om onze behandeling vergoed te krijgen. De hoogte van de vergoeding hangt af van het type polis van de basisverzekering: de restitutie- of naturapolis. Verzekerden met een restitutiepolis hebben altijd recht op een volledige vergoeding van de kosten. Bij een naturapolis kan in de polis zijn opgenomen dat de kosten gedeeltelijk worden vergoed. Stichting Reva Clinic kan aanvullende kosten in rekening brengen bij de patiënt indien zijn of haar verzekeraar minder dan 60% van het wettelijk overeengekomen en door det Nza vastgestelde tarief vergoed. Het bedrag vult dan aan tot maximaal 60% van het genoemde Nza-tarief.

Het percentage vergoeding voor revalidatiebehandeling bij niet gecontracteerde zorgverleners staat vermeld in de polisvoorwaarden van de verzekeringspolis van de patiënt. Reva Clinic dient de kosten van de behandeling rechtstreeks in bij de verzekeraar. U tekent hiervoor tijdens de eerste afspraak een Akte van Cessie, waarmee u de aanspraak op de verzekeraar aan ons overdraagt en ons in staat stelt de kosten bij de verzekeraar in rekening te brengen. U heeft daardoor geen omkijken naar de afhandeling van de declaratie.

Indien u vragen heeft over de vergoedingen, kunt u telefonisch bij ons terecht. Of stel ze tijdens de eerste afspraak.

Vergoeding

Eigen risico

Medische specialistische revalidatiezorg  wordt  vergoed uit de basisverzekering en daarom is er sprake van een wettelijk verplicht eigen risico. In 2020 is verplicht eigen risico 385 euro. Als u in een jaar zorgkosten maakt, betaalt u eerst zelf het eigen risico. Daarna worden kosten volgens de polisvoorwaarden uit uw basisverzekering vergoed.

Het is mogelijk dat u het verplicht eigen risico vrijwillig heeft verhoogd in ruil voor een korting op uw zorgpremie voor de basisverzekering. Als u vrijwillig uw eigen risico heeft verhoogd, betaalt u dit meer eigen risico.

Toestemming voor behandeling door uw verzekeraar

Sommige verzekeringsmaatschappijen hanteren een machtigingsprocedure alvorens de revalidatiebehandeling kan starten. Dat betekent dat uw verzekeraar eerst toestemming voor behandeling moet geven. De revalidatiearts dient, nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven, bij uw zorgverzekeraar te motiveren waarom revalidatiebehandeling in uw situatie de beste oplossing is. In 2018 hanteren alleen VGZ, Zorg en Zekerheid, CZ, Menzis, ASR, DSW/Stad Holland, ENO en Promovendum een machtigingsprocedure. Verzekeraars doen hun best de aanvraag zo snel mogelijk te behandelen en te beantwoorden. Toch kan het zijn dat u hierdoor iets langer moet wachten voordat u met de behandeling kunt beginnen.

Neem contact met ons op!