Tarieven en vergoeding

Tarieven

De tarieven voor revalidatiebehandeling zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Revaclinic heeft daar geen invloed op. Behandelingen en vergoeding daarvan zijn ingedeeld in groepen, de diagnose behandel combinaties (DBC’s). Een overzicht van de vastgestelde tarieven voor revalidatie behandeling in 2020 vindt u hier.

Vergoeding

Vergoeding van behandeling

De behandeling van revalidatie wordt door zorgverzekeraars vergoed vanuit de basis verzekering. U moet hiervoor wel doorverwezen worden door een huisarts of medisch specialist.

Indien uw zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met Revaclinic, maar u wilt wel graag bij ons behandeld worden, dan kan dat natuurlijk. In deze situatie geldt dan het vastgestelde tarief door de NZA. U krijgt dan zelf de rekening ter betaling toegestuurd. Vervolgens dient u zelf de rekening bij uw verzekeraar.

De vergoeding die u van uw zorgverzekeraar krijgt is afhankelijk van uw afgesloten zorgpolis. Dit bedrag bent u verschuldigd aan Revaclinic. Mocht dit lager zijn dan de rekening die wij u stuurde, hoeft u dit bedrag niet zelf aan te vullen. Zo heeft u geen extra kosten voor het revalidatietraject.

 

De hoogte van de vergoeding hangt af van de polis die u bij uw verzekeraar heeft afgesloten. Kijkt u hiervoor in uw polis voorwaarden of laat u informeren door uw verzekeraar.

Bij een naturapolis worden de kosten maar gedeeltelijk vergoed. Wat u van uw zorgverzekeraar ontvangt is het bedrag wat u aan ons verschuldigd bent en aan ons betaalt. Als de vergoeding van uw verzekeraar minder is dan de rekening, hoeft u dit bedrag niet zelf aan te vullen. We geven die u als korting. Zo heeft u geen extra kosten voor een revalidatietraject bij Revaclinic.

Een uitzondering daarbij zijn de polissen die minder uitkeren dan 60% van het wettelijk overeengekomen en door het NZA vastgestelde tarief. Als dat voor u het geval is moet u zelf de vergoeding van de verzekeraar aanvullen tot 60% van het NZA tarief.

Vergoeding

Eigen risico en nota

Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen risico en/of een eigen bijdrage. Omdat wij transparantie belangrijk vinden zetten wij informatie hierover graag voor u op een rij. Bekijk de informatiefolder om meer te weten te komen over de vergoeding van uw behandeling en over DBC-zorgproducten.

Vanaf 1 juni 2014 zijn zorgverzekeraars verplicht hun verzekerden een nota te sturen van de behandeling die ze hebben gehad. Wanneer u als patiënt vragen heeft over deze nota kunt u daarvoor terecht bij uw zorgverzekeraar. Deze moet informatie geven over de behandeling die de kliniek gedeclareerd heeft en kan op zijn beurt weer om opheldering vragen bij de kliniek. Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor een duidelijk overzicht van wat u vergoed krijgt van een nota. Uitleg over hoe een nota in het algemeen tot stand komt kunt u vinden in dit overzicht van de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit).

Neem contact met ons op!