Verwijzers

Wie zijn wij?

Reva Clinic is een door het ministerie van VWS erkende landelijke organisatie en biedt kwalitatief hoogwaardige medisch specialistische revalidatiezorg aan  in een eerstelijns omgeving: laagdrempelig, flexibel, makkelijk toegankelijk en met korte lijnen naar verwijzers. Wij richten ons in het bijzonder op revalidatie van de hand, pols en arm na complexe operatieve ingrepen en bij patiënten waarbij er sprake is van chronisch disfunctioneren als gevolg van een doorgemaakt letsel, een chronische aandoening of onvoldoende verklaarde klachten.

Revalidatiezorg

Onderscheidend in revalidatiezorg

Reva Clinic onderscheidt zich bij het aanbieden van revalidatiezorg! Wij richten ons niet op het volledige spectrum binnen de revalidatiezorg maar focussen op een aantal aandachtsgebieden. We doen niet alles, maar wat we doen willen we bovengemiddeld goed doen. Dat is onze kracht. We werken volgens heldere behandelrichtlijnen, meten en presenteren onze behandeluitkomsten en – niet onbelangrijk – in tegenstelling tot veel revalidatiecentra en ziekenhuizen hebben wij geen wachtlijsten. Onderscheidend dus!

revaclinic_revalidatiezorg

Onze visie

Wij geloven dat medisch specialistische revalidatiezorg (MSRZ) alleen moet worden ingezet als het niet anders kan: bij complexe problematiek als de mogelijkheden voor effectieve behandeling in de eerste lijn te beperkt zijn of als eerdere behandeling in de eerste lijn niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. En alleen als de inzet van meerdere behandelaars bij dezelfde patiënt de absolute voorkeur heeft boven monodisciplinaire behandeling.

Download hier een verwijsbrief

Neem contact met ons op!