Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze zorg is gebaseerd op geprotocolleerde zorgpaden die op de zorgvraag van de individuele patiënt worden afgestemd. Wij bieden passende en doelmatige zorg op basis van vooraf vastgestelde criteria en patiëntprofielen. Het gebruik van stepped care is uitgangspunt: indien mogelijk worden patiënten behandeld in de eerste lijn door de handtherapeuten van Handtherapie Nederland of de fysiotherapeuten van OrthoFysiX. Indien door de zorgzwaarte behandeling in de eerste lijn niet kan plaatsvinden wordt de patiënt behandeld met MSRZ.

Reva Clinic borgt haar kwaliteit in een kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem en is door interne controles in staat om kwaliteit te monitoren en te verbeteren en risico’s te beheersen.

Privacy

Bij Zorgpraktijken 1.5 waar Handtherapie Nederland, Handencentrum.eu, RevaClinic en Kinos revalidatie onder vallen vinden we het van groot belang om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Als u bij Zorgpraktijken 1.5 komt, is het noodzakelijk dat wij bepaalde gegevens van u vastleggen. In dit privacy statement staat beschreven op welke wijze we met uw persoonlijke informatie omgaan en wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw gegevens.

Klik hier voor ons privacy statement.

Heeft u nog vragen? 
Mocht u vragen hebben over de privacy en veiligheid van uw gegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook als u een vermoeden heeft dat er een datalek heeft plaats gevonden, of u komt een zwakte in ons privacy beleid tegen, vernemen wij dat uiteraard graag. Dat mag ook anoniem. Als het om gevoelige informatie gaat willen we u vragen de e-mail versleuteld aan ons de versturen.

Informatie Centrum:  030 – 2547090
E-mail:                       privacy@handtherapie.nl

Revalidatiezorg
Revalidatiezorg
patiënt

Uitkomsten van zorg

Reva Clinic maakt gebruik van het kwaliteitsregistratiesysteem PULSE , een innovatief systeem dat is ontwikkeld door het Erasmus MC en Xpert Clinic. PULSE brengt de effectiviteit van onze behandelingen in kaart. Aan het begin en eind van het behandeltraject bieden wij via PULSE vragenlijsten aan waardoor onze uitkomsten inzichtelijk worden. Door de vragenlijsten in te vullen helpt de patiënt ons de revalidatiezorg steeds beter te maken. Naast effectiviteitsmetingen wordt bij elke patiënt een tevredenheidsmeting uitgevoerd. Onze uitkomsten rapporteren wij terug naar onze verwijzers.

Neem contact met ons op!