Revalidatietraject

Revalidatiebehandeling

Als u een patiënt naar Reva Clinic verwijst, kan hij of zij binnen 3 werkdagen bij ons terecht. Allereerst vindt er een intake plaats met de revalidatiearts. Deze bepaalt samen met de patiënt wat voor behandeling zal plaatsvinden en welke zorgverleners hierbij nodig zijn. Direct na de intake volgt een afspraak met de revalidatieartsondersteuner voor verdere uitleg over het behandeltraject. De behandelfase bestaat uit op elkaar afgestemde therapieën door meerdere behandeldisciplines, die in teamverband werken. Het team komt regelmatig onder leiding van de revalidatiearts bijeen om de voortgang te bespreken en het behandelplan zo nodig bij te stellen. De duur van de behandeling kan variëren en is o.a. afhankelijk van de ernst van de situatie.

behandeling
behandeling

Onze revalidatieteams

De revalidatieteams worden geleid door een revalidatiearts en bestaan uit verschillende zorgprofessionals. Fysiotherapeuten, psychologen, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers en anderen behandelen samen onder één dak. Op die manier vindt behandeling plaats in optimale interdisciplinaire samenwerking met korte lijnen, zowel tussen behandelaars onderling als tussen behandelaars en verwijzers.

Neem contact met ons op!