Verwijzen

Voor behandeling met MSRZ is een gerichte verwijzing aan de revalidatiearts nodig.

Hand, pols en arm

Reva Clinic richt zich in het bijzonder op revalidatie van de hand, pols en arm na complexe operatieve ingrepen en bij patiënten waarbij er sprake is van chronisch disfunctioneren als gevolg van een doorgemaakt letsel, een chronische aandoening of onvoldoende verklaarde klachten. Voor behandeling van deze problematiek kan de patiënt terecht op al onze locaties.

patiënt
patiënt

Vergoeding van de revalidatiebehandeling

De MSRZ van Reva Clinic wordt door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering.

De hoogte van de vergoeding hangt af van het type polis van de basisverzekering: de restitutie- of naturapolis. Verzekerden met een restitutiepolis hebben altijd recht op een volledige vergoeding van de kosten. Bij een naturapolis kan in de polis zijn opgenomen dat de kosten gedeeltelijk worden vergoed. Stichting Reva Clinic kan aanvullende kosten in rekening brengen bij de patiënt indien zijn of haar verzekeraar minder dan 60% van het wettelijk overeengekomen en door det Nza vastgestelde tarief vergoed. Het bedrag vult dan aan tot maximaal 60% van het genoemde Nza-tarief. Het percentage vergoeding voor revalidatiebehandeling bij niet gecontracteerde zorgverleners staat vermeld in de polisvoorwaarden van de verzekeringspolis van de patiënt.

Download hier een verwijsbrief

Neem contact met ons op!